Lpg ve Çevre

Yanma olayı kaçınılmaz olarak kirleticidir.Benzin , dizel ve LPG emisyonlarını karşılaştırırsak , tüm bu yakıtların karbon ve azot monoksitlerle birlikte yanmamış hidrokarbonlar ürettiğini , ancak kurşunun yalnızca benzin tarafından açığa çıkarıldığını görürüz.