Sistem Seçim Yardımı

Benzinli motorların aynı zamanda LPG ile çalışmasını sağlayacak dönüşüm sistemleri dört grupta sınıflandırılmıştır:
1. Grup (karbüratörlü araçlar)
Bu gruptaki araçlar birinci nesil karbüratörlü araçlardır. LPG dönüşüm sistemlerinin en basiti olan bu sistemde açık devreli LPG donanımı kullanılmaktadır. Yakıt tankından sıvı fazda alınan LPG, bir regülatör (buharlaştırıcı) yardımı ile emme manifoldunda yer alan bir gaz karıştırıcıya gönderilerek hava ile karıştırıldıktan sonra silindirlere yollanmaktadır.

2. Grup (tek noktalı enjeksiyonlu araçlar)
Bu gruptaki araçlar ikinci nesil yakıt püskürtmeli araçlardır. Bu dönüşüm sistemlerinde egzoz gazları içerisindeki oksijen miktarı ölçülerek, elektronik kumanda ünitesi yardımı ile yakıt miktarı regülatöre uygun şekilde verilmektedir.

3. Grup ve 4. Grup (dört nokta enjeksiyonlu araçlar)
Bu sistemler, üçüncü ve dördüncü nesil sıvı LPG püskürtmeli sistemlerdir. Plastik manifoltlu araçların artmasıyla üçüncü nesil sistemlerde çoğalmaktadır.Bu araçlara sıralı sistem montajları yapılmaktadır. Alüminyum manifoldlu dört nokta enjeksiyonlu araçlara emilatörlü dediğimiz eski tip montajlardan da yapılabilinir sıralı sistemlerde yapılabilinir.